Hem /

Corona och regler

Då Covid-19 fortfarande är aktuellt och att vi vill bevara våra besökares säkerhet har vi valt att genomföra München Hoben med sittningar. Alla sittningar kommer följa både Folkhälsomyndigheten och LiUs restriktioner.

För att inte blanda grupper kommer alla sittningar vara förskjutna till varandra, så se till att komma i tid för ditt insläpp.

Insläppstider kan ses i tabellen nedan:

Insläpp Entré Tält
17:30 1 10
17:30 2 7
17:45 1 8
17:45 2 9
18:00 1 6
18:00 2 3
18:15 1 2
18:15 2 5
18:30 1 4
18:30 2 1